Vervolledig je gegevens

19/05/2016

Vanaf 2017 moeten we van elk lid van onze club een rijksregisternummer doorgeven. Daarnaast vragen we van iedereen een klevertje van het ziekenfonds.

We begrijpen dat je je misschien afvraagt waar dat voor nodig is. Wel, zoals je misschien weet, zijn wij met onze club aangesloten bij een sportfederatie. Zij ondersteunen ons op allerlei vlakken, o.a. voor de verzekering. Onze officiële sportfederatie valt daardoor onder de wetgeving van de Vlaamse Overheid.

De Vlaamse Overheid stelde op 10 juni 2016 een nieuw decreet op, dat alle sportfederaties verplicht om een minimum aantal gegevens te verzamelen van hun ledenbestand. Eén van die gegevens is een uniek identificatienummer. Het rijksregisternummer is daar ideaal voor en dus geeft dat nieuwe decreet zowel ons als de federaties de officiële machtiging om de rijksregisternummers op te vragen en te bewaren.

Wees gerust: noch Sporta-federatie, noch RedFed federatie, noch wij kunnen persoonlijke gegevens opzoeken met je rijksregisternummer. Er is dus absoluut geen privacyprobleem. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer was betrokken bij de opmaak van dat bewuste decreet en heeft een gunstig advies gegeven. Het enige waarvoor Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso is dat) de achterliggende gegevens gebruikt is een anonieme statistiek.

Contacteer ons gerust als je vragen hebt.

Het bestuur