Lidmaatschap 2019

17/12/2018

Beste leden,


2018 is voorbij, en net zoals de andere jaren komen we terug aankloppen voor het lidmaatschap van het komende jaar. Dit jaar leggen we de nadruk op het invullen en ondertekend terugbezorgen van de ledenfiche, dit om alle nodige akkoorden te hebben om in orde te zijn met de Europese regels rond privacy (GDPR). Een link naar het vooraf ingevuld document kan je vinden via de link hiernaast.

De bijdragen voor het lidmaatschap 2019 werden licht aangepast en eveneens vereenvoudigd:
* 60€/kalenderjaar voor een recreant
* 90€/kalenderjaar voor een redder of atleet
* Korting voor gezinnen (op bovenstaande tarieven)
  -10€ voor het 2de lid van hetzelfde gezin
  -20€ voor het 3de en volgende lid van hetzelfde gezin
* -20€ voor leden die enkel deelnemen aan reddingsopdrachten van de bootredders op het redderstarief
* Ook dit jaar kan je de club een extra duwtje in de rug geven. Stort je 50€ extra, dan wordt je steunend lid, en ontvang je als dank een 10-beurtenkaart.

Voor een vlotte verwerking vragen we het verschuldigde bedrag voor 31/12/2018 over te maken op het rekeningnummer van de club IBAN BE17 8907 3409 5021 (BIC VDSPBE91) op naam van Reddingsclub Aegir Gent vzw.

Voor deze lichte stijging van de lidgelden krijg je een en ander terug, en dat is meer dan vroeger:

* Alle leden:
  - Verzekering voor individuele sportbeoefening: alle leden genieten automatisch en 24/24u van de waarborgen van de sportverzekering wanneer zij, buiten de club, volgende sporten recreatief beoefenen: Joggen, wandelen, fitness, zwemmen, yoga, rolschaatsen en fietsen (ook tijdens events - met uitsluiting van wielerwedstrijden).
  - Kijk na of je (gedeeltelijke) terugbetaling van of korting kan krijgen op je lidgeld, via mutualiteit of andere organisatie.

* Bijkomend voor Redders:
  - Korting op bijscholing redder (momenteel 15€ korting)),
  - Beroepsverzekering occasioneel redderswerk
  - Tijdschrift van RedFed federatie

* Bijkomend voor Atleten:
  - Competitielicentie
  - Inschrijvingsgeld voor wedstrijden
  - Tijdschrift van RedFed federatie

De prijs van de 10-beurtenkaarten blijft onveranderd:
* 10€: Jeugd (4 tem 18 jaar)
* 20€: Volwassenen

Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Het bestuur

 


Onze activiteiten bieden we aan met de steun van onze federaties: Sporta Federatie en RedFed