Meld je aan voor de open water training op 26/08 in Blaarmeersen

23/08/2020

Beste leden

Ondertussen zijn we reeds aan onze laatste openwater training van de zomervakantie. Vanaf volgende week verhuizen we terug richting zwembad. Daarover krijg je in de komende dagen meer nieuws.

Ten opzichte van het protocolvan de eerste weken van juli, werden op 31/07 enkele puntjes aangepast in het protocol:

 • Het dragen van een mondmasker is voortaan verplicht op het volledige domein Blaarmeersen. Enkel als de trainer aangeeft dat het mondmasker mag afgezet worden, of bij het in het water gaan, mag het masker afgenomen worden.
 • Wie toch niet aanwezig kan zijn, maar zich heeft aangemeld, wordt gevraagd zich via mail (info@aegir-gent.be) af te melden. Dit om wachten bij start van training, of hoeveelheid materiaal zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de aanwezigheden.
 • Naar aanleiding van de maatregelen die de federale overheid heeft opgelegd voor vakanties in risicogebieden, willen we even stilstaan bij wat dat betekent voor onze zwemmers/redders die deze zomer terugkeren van vakantie. 

  Omdat Aegir in geen geval wil bijdragen aan een heropflakkering van het coronavirus, leggen wij de volgende maatregel op voor mensen die terugkeren uit een rode of een oranje zone. 

  Mensen die terugkeren uit een rode zone of oranje zone mogen 14 dagen niet komen trainen

  We beseffen dat deze maatregel vergaand is maar gezien de stijgende trend in het aantal coronabesmettingen van de voorbije dagen, vragen we aan alle leden die deze zomer op vakantie gaan om hun verantwoordelijkheid op te nemen.  

Door de coronacrisis en de daarrond genomen maatregelen, zullen deze echter iets anders verlopen dan jullie gewend zijn. Zo moesten al onze redders een aangepaste bijscholing volgen waar de nieuwe protocollen en veiligheidsvoorschriften aangeleerd werden én werd door de club extra (ontsmettings)materiaal aangekocht om jullie veiligheid te garanderen! Daarnaast hebben we echter ook jullie hulp nodig: om de trainingen ordelijk en veilig te laten verlopen, is het noodzakelijk voorafgaand aan de training via deze Doodle aan te geven wat jullie precies op de training willen doen. Wees gerust, je kan meerdere opties aanduiden. Voor de boards is het noodzakelijk jullie gewicht aan te duiden, zodat we het juist type board kunnen voorzien. Aan de hand van jullie antwoorden zal het bestuur een planning opmaken waarin de volgorde van onder meer het gebruik van de boards bepaald zal worden. Hierbij zal er ook rekening gehouden worden met de (verplichte) ontsmetting van het materiaal.

Komen bv ouders/grootouders mee kijken, dan moeten ook zij persoon per persoon aangemeld worden in de doodle.

Om de opmaak van deze planning mogelijk te maken, zal de Doodle telkens de dinsdagavond om 17u00 voorafgaand aan de training afgesloten worden. Wil je je verzekeren van een plaatsje op de training, moet je deze dus zeker voor 25/08, 17u00 ingevuld hebben! Omdat het soms kan gebeuren dat de boards om logistieke redenen niet op de Blaarmeersen geraken, vragen we jullie begrip voor eventuele wijzigingen in het programma.

Ten slotte vragen we jullie om stipt om 19u25 op de training aanwezig te zijn, zodat we in groep de verplaatsingen richting kleedkamers en strand kunnen maken. Neem zeker ook het protocol hieronder door, zodat we de trainingen zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen.

We hopen vele (onder mondmaskers bedekte) gezichten binnenkort terug te kunnen zien!

____________________________________________________________

TL;DR:

 • Zomertrainingen op de Blaarmeersen
 • Extra maatregelen (ontsmetting materiaal, …) voor jullie veiligheid
 • Doodle verplicht invullen voor 25/08 17u00 en afmelden indien belet
 • Neem bijgevoegd veiligheidsprotocol zeker door
 • 14 dagen niet komen trainen, na verblijf in oranje of rode zone
 • Mondmasker niet vergeten meebrengen en dragen op ganse domein Blaarmeersen

____________________________________________________________

Groeten van jullie favoriete bestuur


 


Onze activiteiten bieden we aan met de steun van onze federaties: Sporta Federatie en RedFed