Aanvragen duplicaat diploma

Wanneer u wilt werken als redder, hetzij in clubverband, hetzij professioneel, zal men u meestal vragen uw reddersbrevet voor te leggen. Soms zit dit brevet zéér ver, of is het misschien verloren gegaan.Hieronder een korte beschrijving hoe u een duplicaat kan aanvragen :

 

U wenst terug een origneel diploma (dus geen kopie)

Duplicaten kunnen per mail aangevraagd worden bij isabel.van_calster@bloso.be De aanvrager zal formulieren toegestuurd krijgen die hij/zij ingevuld dient terug te sturen. Nadat ze een overschrijving van €7,50 hebben overgemaakt en de betaling op de financiële cel is geregistreerd, wordt een nieuw diploma opgemaakt. Dat diploma moet dan opnieuw door bevoegde personen worden ondertekend. Als het ondertekende diploma terugkomt zal zij het naar de kandidaten hun thuisadres opsturen.

Een voorbeeld van de brief die u zal ontvangen alsook een blanco invulformulier kan u vinden via volgende linken:

pdf of word

 

U wenst enkel een kopie van uw diploma

U kan de kopie zelf downloaden van het internet, volgende handelingen zijn hiervoor nodig.

Stap voor stap:

  • ga eerst naar de website van de vlaamse trainersschool

http://www.bloso.be/VLAAMSETRAINERSSCHOOL/AANBODOPLEIDINGEN/Pages/default.aspx

  • U dient zich te registreren op de site

Vlaamse Trainerschool>aanbod van de opleidingen>My Bloso aanmaken enz…

  • U maakt eerst uw eigen persoonlijke fiche aan (Nieuwe My Bloso gebruiker aanmaken)
  • U krijgt automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord. Bewaar het goed (eventueel plakken op bureaublad) want u zal het telkens nodig hebben.
  • Eenmaal je registratie achter de rug is, kan je al je verworven attesten en diploma’s vinden in je eigen portfolio