Informatie over doping

In de club doen we zowel recreatief als competitief aan sport.
Elke sporter valt onder het dopingdecreet. 
Om niet plots voor een voldongen feit te staan, wensen we zeker onze competitie mensen hierover wat meer toelichting te geven. 
In de link onderaan vinden jullie een verwijzing naar de dopinglijn, waar een massa info aanwezig is.
 
Enkele praktische zaken : ben je ziek en je moet naar de dokter, zeg dan steeds dat je geen producten mag gebruiken die voorkomen op de dopinglijst. Kan het niet anders, vraag dan zeker een attest van de geneesheer.
 
Zijn bepaalde bloedwaarden (vb hematocriet) steeds buiten de dopinglimieten (door erfelijke aanleg, of...) leg dan een dossier aan om dit te staven.
 
Opgelet met drugs, ook softdrugs staan op de dopinglijst en zijn maanden na gebruik nog op te speuren in je lichaam.
Overmatig gebruik van pep-dranken, ... kunnen ook zorgen dat je over een bepaalde limiet gaat. 
 
Stel steeds je trainer voorafgaand aan een inschrijving/wedstrijd op de hoogte mocht er een probleem zijn. Ze kunnen samen met jouw naar een oplossing zoeken.
 
Indien verdere vragen, kan je deze steeds op de training stellen aan ons team.