Tussenkomst in lidgeld

Hieronder vind je enkele manieren terug waarop een deel van het lidgeld terug te krijgen is. Niet alles is van toepassing op iedereen. Heb je vragen, neem dan contact op met Piet. 

 

Meerdere leden van hetzelfde gezien

Het 2de en volgende lid van eenzelfde gezin (zelfde adres), krijgen 15€ korting.

 

Ziekenfonds 

De Vlaamse ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor het inschrijvingsgeld bij een sportclub. Het lid (of de ouder) is in principe verantwoordelijk voor het aanvragen van deze tussenkomst.

Na het aanmelden in de ledenzone van onze website kan je het formulier zelf downloaden en afdrukken. Heb je een probleem? Vraag het formulier aan de kassa. We sturen het via mail door. 

Vanaf 2022 krijg je het attest automatisch in je mailbox, na betaling van je lidgeld.

 

Korting bij verhoogde tegemoetkoming

Ontvang je van het ziekenfonds een verhoogde tegemoetkoming. Dan krijg je jaarlijks 11€ korting op je lidgeld.
Heb je een Gentse UiTPAS Regio Gent met verhoogde tegemoedkoming, breng die zeker mee. 

Piet volgt deze dossiers op.

 

Afbetalingsplan

Voor sommige leden (of gezinnen) blijft het ondanks verschillende kortingen en tussenkomsten moeilijk om het lidgeld in één keer te betalen. Voor hen kan een afbetalingsplan opgesteld worden. Neem hiervoor contact op met Piet aan de kassa op woensdag. We zetten de afspraken op papier zodat zowel club als lid duidelijk zicht heeft hoe we dit aanpakken. Deze informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.