Tussenkomst in lidgeld

Hieronder vind je enkele manieren terug waarop een deel van het lidgeld terug te krijgen is. Niet alles is van toepassing op iedereen. Heb je vragen, neem dan contact op met Piet. 

 

Ziekenfonds 

De Vlaamse ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor het inschrijvingsgeld bij een sportclub. Het lid (of de ouder) is in principe verantwoordelijk voor het aanvragen van deze tussenkomst.

Hieronder vind je de terugbetalingsformulieren van de verschillende ziekenfondsen. Download hieronder de terugbetalingsformulieren van de ziekenfondsen en bezorg het op woensdag aan de kassa:

 

Korting bij verhoogde tegemoetkoming

Ontvang je van het ziekenfonds een verhoogde tegemoetkoming. Dan krijg je jaarlijks 10€ korting op je lidgeld.

 

Tegemoetkoming OCMW

Mensen met een actief dossier bij het Gentse OCMW kunnen voor hun socio-culturele uitgaven een tegemoetkoming ontvangen van 80% van hun uitgaven. Ze beschikken jaarlijks over een budget van maximum 100 euro per persoon en maximum 400 euro per gezin. Dit budget kan onder meer aan het inschrijvingsgeld van de sportclub of de aankoop van sportmateriaal besteedt worden. Deze maatregel kan jaarlijks herzien worden.

Cliënten kunnen hiervoor terecht bij hun maatschappelijk werker. Meer info bij een Gents welzijnsbureau in je buurt.  

 

80/20 regeling

Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie (stad Gent, OCMW Gent en aantal sociale organisaties) werkte de 80/20 regeling uit voor mensen met een laag inkomen. Door deze regeling kan je tot 80% van je kosten rond vrije tijd terugvorderen. Ook vervoer van en naar de activiteit komt in aanmerking voor een terugbetaling.

Voor detailinformatie, ga langs bij de opbouwwerker. Ook met je inschrijvings- en betalingsbewijs ga je langs bij deze opbouwwerker. Je krijgt dan een deel terugbetaald op je bankrekening.  

Opgelet!

  • Mensen met een actief dossier bij OCMW worden doorverwezen naar het aanbod van de socio-culturele tegemoetkoming. Vraag er naar bij je OCMW-consulent.
  • Mensen die actief zijn of een dossier hebben in een andere organisatie die een 80/20-budget ter beschikking heeft, bijvoorbeeld in een vereniging waar armen het woord nemen, Poco Loco, ING, KRAS, vzw JONG… zullen ook naar daar doorverwezen worden.  

 

Afbetalingsplan

Voor sommige leden (of gezinnen) blijft het (ondanks verschillende tarieven en tussenkomsten) nog moeilijk om het lidgeld in één keer te betalen. Voor hen kan een afbetalingsplan opgesteld worden. Neem hiervoor contact op met Piet aan de kassa op woensdag. We zetten het op papier zodat zowel club als lid duidelijk zicht heeft hoe we dit probleem zullen oplossen. Deze informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.