Medisch attest en sportkeuring

Elk jaar krijg je van ons een document dat je door de dokter kan laten aanvullen. Velen vragen zich af of dit nodig is. Wij als club kunnen dit alleen maar aanbevelen. Dit kan opgevraagd worden door de verzekeraar in geval van een sportongeval.

 

Sinds kort is er een online tool om je daarbij te helpen: www.sportkeuring.be

 

Dit online-instrument is ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is te sporten. Wil je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden, dan ben je hier aan het juiste adres!

Alles hangt af van je leeftijd, de sport die je beoefent en de intensiteit ervan.

Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters), met uitzondering van professionele topsporters.

Het onderzoek is niet verplicht, tenzij voor competitiesporters (verplichting RedFed).

Deze website kwam tot stand na een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met SKA (vereniging van sport- en keuringsartsen), de afdeling Sport en Jeugd van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en de Vlaamse minister van Sport, Philippe Muyters.