Sportverzekering

Een ongeval is jammer genoeg snel gebeurd. Als lid van Aegir Gent ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.). Je kan enkel van deze verzekering profiteren als je lidmaatschap in orde is. Hieronder enkele tips voor de aangifte van een ongeval:


 • Bij een lichamelijk ongeval:
  • Verwittig iemand van het clubbestuur en vermeld alvast volgende gegevens: plaats, tijdstip, korte omschrijving van het ongeval en eventuele getuigen door.
  • Vul het aangifteformulier in en bezorg dit dadelijk terug.
  • Dit document moet zo snel mogelijk naar de verzekeringsmaatschappij verstuurd worden. Te laat bezorgen kan resulteren in het niet aanvaarden van de aangifte. Bezorg het binnen de 5 dagen na het ongeval terug.
  • Hou de originelen van alle afrekeningen (apotheek, mutualiteit, ziekenhuis, …) bij.
  • Je zal van de verzekeringsmaatschappij een dossiernummer ontvangen. Met de vermelding van dit dossiernummer dien je de afrekeningen naar hen te sturen (tip: hou zelf een copy bij).
  • Als je terug genezen bent, dien je een verklaring van de dokter terug te sturen.
  • Indien je opgenomen wordt in het ziekenhuis: check of de dokter/chirurg is aangesloten bij de officiële instantie, check of de behandeling behoort tot de RIZIV-nomenclatuur. Je krijgt namelijk het verschil terugbetaald tussen maximaal 150% van het officieel tarief en de terugbetaling van de mutualiteit.

 • Bij andere ongevallen:
  • neem dadelijk contact op met het clubbestuur via een van de sleutelpersonen.
 •  

Details kan je nalezen in de uitgebreide verzekeringspolis, en gaat voor om de beschrijving zoals hierbij opgenomen. Deze kan je verkrijgen via het secretariaat.

 

Of lees meer in volgende publicaties:

>> Informatiebrochure (p 26-28)

>> "Een ongeval, wat nu?"

>> Detail dekking Verzekering Sporta Federatie

 

>> Aangiftedocument Sporta Federatie (quasi steeds van toepassing)

>> Aangiftedocument RedFed Federatie (enkel voor specifieke activiteiten)